Altıok: Maraş Katliamı utanç tarihimizde yerini aldı

7

Maraş Katliamı’nın 38. yılı olması sebebiyle Sivas Katliamı’nda yaşamını yitiren Metin Altıok’un kızı ve CHP Genel Başkan Yardımcısı olan Zeynep Altınok yazılı açıklama yaptı.  Altıok “Maraş Katliamı kinin, nefretin, değerler üzerinden yeniden üretilen siyasetin, düşmanlığın, hedef göstermenin ağır bir sonucu olarak utanç tarihimizde yerini aldı” dedi.

Maraş Katliamı’nda sorumluluğu bulunanların cezalandırılmadığına ve Sivas Katliamı’nın avukatlarının siyasette ve bürokraside yükseldiklerine dikkat çeken Altıok “Maraş Katliamı’nda sorumluluğu bulunanlar da aynı şekilde yükseldi, siyaset ve bürokraside pay aldı. Ne yazık ki bundan 38 yıl önce Alevi toplumuna yönelik kullanılan ayrımcı dil, nefret söylemi bugün de iktidar partisi eliyle varlığını aynı şekilde muhafaza ediyor” dedi.

“ALEVİLERİN MÜCADELESİ TEKÇİ ZİHNİYETİN SALDIRISI ALTINDA”

Alevi toplumunun eşit yurttaşlık mücadelesi, siyasal iktidarın tekçi ve gerici zihniyetinin saldırısı altında olduğunu söyleyen Altıok “İktidar kamudaki, yargıdaki, ordudaki Alevi yurttaşlarımızı fişlemekle meşgulken, bugün siyasal iktidar mülakatlar aracılığıyla Alevi yurttaşları kamu kurumlarının önünden bile geçirmemeye, okullarda siyasal iktidarın yöneticileri, seçtikleri kitapları, ekledikleri dersleri, dayattıkları müfredatlarıyla yürütülen gerici ve çağ dışı eğitim, en çok Alevi çocukların üzerinde baskısını hissettiriyor. Ülkemizin kindar ve dindar nesillere değil, inancını kendi içinde yaşayan, çağdaş, demokrat, laik, özgürlükçü, üretken, nitelikli nesillere ihtiyacı var” dedi.

Televizyon ekranlarından, gazete köşelerinden, sosyal medya kanalları üzerinden düşmanlığın, ırkçılığın, ayrımcılığın  empoze edilmeye çalışıldığını söyleyen Altıok, ” Türkiye’nin varacağı nokta yeni katliamlardır. Türkiye terör örgütlerinin hedef tahtasında her gün şehitler verirken, kent meydanları savaş meydanlarını andırırken daha fazla düşmanlık tetiklemenin kimseye bir faydası olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

En acil ve en yakıcı ihtiyacın toplumsal barış ve kardeşlik olduğunu belirten Altıok, “Ülkemizde yeni katliamların yaşanmaması adına siyasal iktidarı ve tüm toplum kesimlerini söylem ve eylemlerinde sağduyuya davet ediyorum” dedi. (S.A)