Anayasa değişiklik teklifinin altıncı maddesi de kabul edildi

12

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin altıncı maddesi, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi. Komisyonun geçtiğimiz günlerdeki oturumlarında anayasa teklifinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü maddeleri kabul edilmiş, ‘yedek milletvekilliği’ni içeren beşinci maddesi ise iptal edilmişti.

Kifayeti müzakere önergesinin ardından kabul edilen 6. maddeye göre,  TBMM’nin görev ve yetkileri; kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, bütçe ve  kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına ve savaş  ilanına karar vermek, milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak,  TBMM üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına  karar vermek, Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve  görevleri yerine getirmek olarak belirleniyor.

AKP’Lİ METİNER: SİZ DAHA FÜHRERİNİZİ ELEŞTİREMİYORSUNUZ 

AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, komisyondaki konuşması esnasında CHP milletvekillerine, “Sizin nereye biat ettiğinizi biliyoruz. Tek parti dönemine biat ediyorsunuz. Siz  daha Führerinizi eleştiremiyorsunuz” dedi.

Mehmet Metiner’in bu sözlerine, CHP’liler tepki gösterdi. Metiner, “Atatürk’ü kastetmedim. Milli şeften kimin anlaşıldığı bellidir” diye konuştu.

Bu sözlerin ardından milletvekilleri arasında tartışma başladı. Metiner’in bulunduğu bölgeye gitmeye çalışan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve Uşak Milletvekili Özkan Yalım’ı milletvekili arkadaşları tuttu. Akar ve Yalım, salondan çıkarıldı.

Tartışmanın uzaması üzerine Komisyon Başkanvekili Reşat Petek, toplantıya ara verdi.

Arada da CHP’li ve AKP’li milletvekilleri arasında tartışmalar devam etti. Aranın ardından Petek, grup başkanvekillerine söz verdi.

“BİZİM LİDERİMİZE DE YAPMAYIN”

AKP’li Metiner yeniden söz alarak, “Birbirimizin liderlerine azami saygıyı göstermemiz lazım. ‘Hitler’  benzetmesi kötüyse, bunu kimsenin bizim liderimize de yapmaması lazım.” dedi. Metiner, “Söylediklerim yanlış olsa bile buna tahammül etmelerini beklerdim.  Saray metaforu üzerinden ağır hakaretler yapılıyor. Biz milli egemenliği saraya  devretmiyoruz. Dayatmacı anlayışa sahip olsaydık, 367’yi bulsak bile halka  gideceğimizi söylemezdik” ifadelerini kullandı.

Petek, 6. maddenin kabul edilmesinin ardından görüşmelere bugün saat  14.00’te devam edilmek üzere toplantıyı kapattı.