‘Çerkeslerin yeri Alevilerin yanıdır’

28

KHK ile kapatılan TV10’un başlattığı eyleme destek veren Çerkesler, Alevileri en iyi anlayan halkın kendileri olduğunu söyledi. PİRHA’ya demeç veren Kuzey Kafkas Halkları Emek ve Demokrasi Cephesi Sözcüsü Ümit Örsem “Sadece TV10’a değil yaşadığımız coğrafyada düşüncelerini ifade eden her renge kendini kapatmış bir sistem var.  Bunlardan biri de TV10’un kapatılmasıdır” dedi.

“BİZİM 200 YILDIR DİLİMİZ HER COĞRAFYADA YASAK”

TV10’a destek veren Ümit Örsem “Gerek geçmişte gerek günümüzde hem dili yasak hem düşüncesi yasak bir halkın ferdi olarak bizim tepkisiz kalmamız beklenemez. Bizim 200 yıldır dilimiz her coğrafyada yasak, rüyalarımızı Çerkesce görürüz, tasarılarımızı Çerkesce yaparız. Kendi dilimizce gördüğümüz rüyaları kendi dilimizde ifade edememenin sancısını yaşayan halkın bir ferdi olarak Alevilere yönelen bu baskılara da tepkisiz kalmamak adına buradaydık. Türkiye’de Türkçe, Rusya’da Rusça, Suriye’de Arapça, Ürdün’de keza farklı İsrail’de İbranice biz Çerkeslere dayatılmış”dedi.

Ümit Örsem

“ALEVİLERİ EN İYİ ANLAYAN HALK ÇERKESLERDİR”

“Alevileri en iyi anlayacak halk kitlesi Çerkeslerdir çünkü benzer bir kaderi yaşadılar” diyen Cemal Demirok “Çerkezler 110 senelik bir savaştan sonra 1864 yılında Çarlık Rusya’sınca yeniliyorlar ve Anadolu’ya sürgün ediliyorlar dolayısıyla bizim ana vatanımız burası değil bizim ana vatanımız Kafkasya’dır” dedi.

Sürgün edilirken yolda gemiler batıyor, hastalıktan, sıtmadan yüzlerce yüzbinlerce Çerkes ölüyor katlediliyor, diyen Demirok “Çerkeslere aynısını Osmanl1 da uyguladı.1922 yılında Gönen Manyas sürgünleri olarak Türkiye Cumhuriyeti de uyguladı” dedi. Demirok  “Gönen Manyas’taki Çerkesler Anadolu’ya sürüldü, dolayısıyla hem kendi ana vatanlarından Kafkasya’dan, çarlık Rusya’sı tarafından sürülen, sonra da Osmanlı tarafından daha sonrada yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti tarafından zulme ve sürgüne uğrayan bir halkın bireyi olarak Alevileri en iyi anlayanlardan biriyim” dedi. Demirok şöyle devam etti:

“Çerkesler, yani biz sürgün halklar, Anadolu’da Alevilerin yaşadıklarını Çorum, Sivas, Maraş hepsini biliyoruz, aynısını yaşayan bir halk olarak onları en iyi anlayacak  halklardan biriyiz.”

Cemal Demirok

TV10 EYLEMİNE KATILIM ÇAĞRISI

TV10 çalışanlarının ve Alevi toplumunun her Cumartesi saat 14.00’te yaptığı eyleme katılım çağrısında bulunan Demirok, “TV10’nun eylemine bütün çerkes soydaşlarımı, arkadaşlarımı, dostlarımı ve yoldaşlarımı davet ediyorum. Bu eyleme katılmamıza şaşıranlar oluyor, tam tersine gelmememiz ayıp olurdu; çünkü Alevileri en iyi anlayan halklardan birinin Çerkesler olduğuna inanıyorum” dedi.

Semra ACAR