Devlet Maraş Katliamı’nda ne amaçladı?

9

Demokratik Alevi Dernekleri Maraş Katliamı’na ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 19 – 26 Aralık 1978 yılında  CIA, MİT organizasyonu ve dönemin hazır katliamcı güruhu ile Maraş’ta Alevilerin vahşi yöntemlerle katliama maruz bırakıldığına dikkat çekerek, “Alevi toplumu soykırıma uğratılmak istenmiştir. Lakin; bu plan Alevi halkların Maraş’ta giderek gelişen ekonomik yapısı ve genel nüfusa sirayetleri, coğrafi önemi de göz önünde bulundurulduğunda müdahale etme ve katliam hazırlığı gizli servisler tarafından planlanmıştır ve bunun içinde 93 Rus harbinde bölgeye yerleştirilen Kafkas göçmen halkları, milliyetçi yapılar tarafından dinsel argümanlarla ve çapul ekonomi vaatleriyle kışkırtılmıştır. Sonradan yerleşmiş olan nüfus yerini garantilemek için sistem neyi önerir ise ona yönelir. Yani kraldan çok kralcı olur” değerlendirmesinde bulundu.

“DEVLET MARAŞ KATLİAMIYLA DÖRT HEDEF AMAÇLAR”

Demokratik Alevi Dernekleri, Maraş Katliamıyla dört hedef amaçlandığını söyledi. Bunları şöyle sıraladı:

  • Bunlardan birincisinde Şark Islahat Planıyla, Kürt Alevi nüfus göçertilmesi, ekonomik varlığına el konularak sonradan yerleşen Kafkas nüfusa dağıtılması. Kürt Alevi, Kürt Şafi nüfusa gözdağı verilerek bütünleşmesinin engellenmesidir.
  • Türkmen Alevi köylerinin ve nüfusunun korku ile baskı altına alınması ve sunileştirilmesi. Lakin birçok Alevi Türkmen köyü bu katliamdan sonra dönmüş olduğunu alan araştırmaları gösteriyor. Yoğun Türkmen yerleşimi olan Maraş’ta şu an 10-15 arası Alevi Türkmen köyü kalmıştır.
  • Dağlarla çevrili Stratejik korunaklı yapısı ve verimli coğrafyasında oluşacak devrimci bir dinamiğin Kayseri, Malatya, Adıyaman , Antep, Suriye de Halep hattını etkilemesinin önüne geçilmesi.
  • Türkiye coğrafyasında giderek dinamizme kavuşan Alevi Halkları engellemek ve Cumhuriyet rejimi içerisinde sağcı yapıyı gerileten, demokratik değerleri geliştiren nüfusa devletin gerçek sahibini hatırlatmak. Amerika yeşil kuşak projesini gerçekleştirmek. Alevilere ölümü gösterip sıtmaya razı etmek” hedeflenmiştir.Şark Islahat planının son ayağının bir göstergesi olarak da Maraş Terolar köyünde(Dokuz Alevi köyünün ortası) yapılan mülteci kampını göstererek şunlara yer verdi “Son kalan Kürt Alevi nüfus göçertilecek ve son kalan Türkmen Alevi nüfus sunileştirilecek Kürt Şafi nüfus pasifize edilerek sistemin hizmetine girecek ya da göçertilecek. Ayrıca bir Suriye hattına sirayet edebilecek korunaklı Arap Radikal İslamcı hat oluşturularak Hilafet ordusuna güç aktarmak.”