Eğitim Sen’de yeni MYK açıklandı-VİDEO

450

PİRHA-Eğitim Sen, 11. Olağan Genel Kurulu’nun ardından yeni yönetimde yer alan isimleri açıkladı. Genel Başkanlığa seçilen Prof. Dr. Nejla Kurul, “Eğitim Sen savunduğu ilke ve değerler doğrultusunda mücadeleye devam edecektir” dedi.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) yapılan genel kurulun ardından yeni merkez yürütme kurulunu da kamuoyuna açıkladı.

Eğitim-Sen genel merkezinde yapılan basın açıklamasında yeni görev dağılımını Prof. Dr. Nejla Kurul açıkladı.

Aynı zamanda ihraç akademisyen olan Nejla Kurul, 8 Aralık tarihinin aynı zamanda KESK’in de kuruluş yıldönümü olduğunu hatırlatarak,Kökleri insanlığın demokrasi, özgürlük, kardeşlik, laiklik, barış ve eşitlik mücadelesine dayanan çeyrek asırlık çınarımız KESK’in 25. kuruluş yıldönümünü kutluyoruz” dedi.

“İSİMLER DEĞİŞSE DE SAVUNULAN İLKE VE DEĞERLER DEĞİŞMEDİ”

Prof. Dr. Nejla Kurul, Covid-19 salgını nedeniyle eğitim alanında zorlu bir dönem yaşanacağına vurgu yaparak şu açıklamayı yaptı:

“Covid-19 sadece eğitim ve bilim emekçilerini değil, eğitimin bileşenleri olan öğrencilerimizi ve velilerimizi de derinden etkiledi. Uzaktan eğitimde gerekli olan öğretim teknolojilerine yoksulluk ve yoksunluk nedeniyle erişemeyen öğrencilerimiz nitelikli bir eğitim hizmeti alamadılar, bu nedenle velilerin birçoğu çocuklarının geleceği konusunda ciddi kaygılar taşıyor.

Temel amacımız, eğitim alanında karşı karşıya olduğumuz sorunları anlamak, anlatmak, çözüme dair yaklaşımlarımızı eğitim kamuoyu ile paylaşmak ve bu süreçten çocukların, gençlerin, velilerin ve eğitim ve bilim emekçilerinin zarar görmeden, aksine güçlenerek çıkmalarını sağlamaktır. Sendikamız yüzyılı aşan mücadele tarihinde her dönemin özgül yakıcı sorunlarını ifade etmede ve eğitim politikası üretmede tarihsel bir görev üstlendi. Bugün de sendikamız, herkesin insanca yaşadığı sosyal ve demokratik Türkiye ile eğitim ve bilim emekçilerinin özgül ekonomik ve sosyal haklarını savunma ve ilerletme amaçlarını yan yana yürütme çabası içinde. Sendikamız öncülleri olan örgütlenmelerden aldığı güçlü bir mirası tekrar ederken, dönemin koşulları içinde bu kuşağın farkını da yaratarak mücadelesini sürdürüyor.

Mücadele tarihi boyunca sendika yönetimlerinde yer alan adlar ve yüzler değişse de, savunulan ilke ve değerler değişmedi: Güçlü bir eğitim ve bilim emekçileri hareketi ile ayrımsız tüm çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin insani güç ve yetilerini bütünüyle güçlendirebildiği kamusal, bilimsel, demokratik, laik ve anadilinde eğitimi bir hak olarak yaşama geçirmek. Eğitim Sen’i var eden ilke ve değerlerin iş yerlerinde, alanlarda, meydanlarda ve gündelik yaşamın her alanında mücadele içinde yaşam bulduğunu ifade etmek istiyoruz.

Sendikamız, eğitim ve bilim emekçilerinin eğitimde ve toplumsal yaşamda uygulanan sömürü, tahakküm, baskı ve eşitsizliklere karşı yürütülen fiili mücadele ve eşit, adil ve özgür bir toplum düşü ile bugünlere gelmiş ve ayrım gözetmeksizin bütün eğitim ve bilim emekçilerinin öfkesi, sözü, sesi ve taleplerinin izleyicisi olmuştur.

Sendikal hakların, emeğin, demokrasinin, barışın ve eşit haklar mücadelesinin sözü ve sesi olan Eğitim Sen, geçmişten bugüne savunduğu ilke ve değerleri daha güçlü ve enerjik biçimde sahiplenerek, eğitim ve bilim emekçilerinin birlik, dayanışma ve mücadele örgütü olmayı sürdürecektir.”

Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, 28-29 Kasım 2020 tarihlerinde yapılan genel kurul sonrasında yeni merkez yürütme kurulunun ilk toplantısında şu görev dağılımının yapıldığını açıkladı:

İkram Atabay, Genel Sekreter

Ahmet Karagöz, Genel Mali Sekreter

Ramazan Gürbüz, Genel Örgütlenme Sekreteri

Sinan Muşlu, Genel Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri

Simge Yardım Dağ, Merkez Kadın Sekreteri

Arzunur Şimşek, Genel TİS ve Hukuk Sekreteri

PİRHA/ANKARA