ENPAY işçileri açtıkları tüm davaları kazandı!

13

Türk İş’e bağlı sarı sendika Türk Metal Sendikası’ndan istifa edip DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’na geçtikleri için işten çıkarılan Enpay fabrikası işçileri, açtıkları işe iade davasını kazandı

Sendikalarını değiştirdikleri için iş akitleri feshedilen Enpay işçileri, fabrika önünde yaptıkları eylemlerden sonra işe iade davası açmıştı. Aynı gerekçeyle dava açan işçilerden son bölümündeki 50 kişi de, işe iade ve sendikal tazminat hakkını kazandı. Fabrika yönetiminin karara itiraz etmesi durumunda konu ikinci kez Yargıtay’a taşınacak.

YARGITAY’DAN TARİHİ KARAR
Enpay fabrikası işçileri, sektörde iki yıl önceki ‘metal direnişi’ sırasında sendika değiştirmişti. Yapılan toplu sözleşme gereği, iş yerinde yetkili sendika Türk Metal olmasına rağmen sendikalarından memnun olmadıkları için DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’na geçip yeni iş yeri temsilcilerini seçmişti. Fabrika yönetimi ise bu yeni temsilcileri tanımamış, eylem yapan 236 işçiyi işten çıkartmıştı. İşçiler, yerel mahkemelerdeki işse iade davalarını kazanınca, fabrika patronu kararı Yargıtay’a taşımıştı.
Yargıtay da, 11 işçinin dışında kalan işçilerin davasını yerel mahkemelerin incelemesi amacıyla geri gönderdi. Yargıtay bu sırada tarihi bir karara imza atarak, “Yetkili sendikayı beğenmeyen işçilerin kendi aralarında bir seçim yaparak iş yeri temsilcisi seçebileceğine, bunun demokratik bir hak olduğuna, işverenin de bu temsilcileri tanıması” gerektiğine hükmetmişti. Bu son mahkeme kararıyla, yaz aylarından bu yana gruplar halinde Kocaeli 6. İş Mahkemesi’nde yeniden görülen davaların hepsi işçiler lehine sonuçlanmış oldu.