TİHV ve İHD’nin 2016 Hak ihlalleri raparunda kadın

16

İnsan Hakları Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla 2016 ‘da yaşanan insan hakları ihlalleri raporunu  açıkladı. İHD Genel Merkezi’nde yapılan basın toplantısıyla açıklanan rapor, İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan ve TİHV Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Dardaş tarafından sunuldu.

Raporda “10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilen Evrensel Bildirge’nin başlangıç bölümünde insanlık ailesinin bütün üyeleri için eşit, bölünemez ve devredilmez hakların tanınmasının, dünyada özgürlüğün, adaletin ve barışın temeli olduğu, eğer hakları korunamıyor ise herkesin zulüm ve baskıya karşı son çare olarak direnme hakkına başvurmak zorunda kalabileceği belirtilmiştir” ifadeleri yer aldı.

“KADINA KARŞI ŞİDDET SORUNU”

“Yaşam Hakkı”, “İşkence ve Kötü Muamele”, “Kürt Sorunu”, “Düşünce, İfade ve İnanç Özgürlüğü”, “Darbe Teşebbüsü ve OHAL”, “Cezaevleri”, “Örgütlenme Özgürlüğü”, “Toplantı ve Gösteri Özgürlüğü” ile “Kadına Karşı Şiddet Sorunu” başlıklarını taşıyor.

Hak ihlallerinin sıralandığı raporda “Kadına Karşı Şiddet Sorunu” başlığı adı altında belirtilen öneriler temelinde bir gelişme yaşanırsa ancak kadına dönük şiddetin son bulacağı vurgusu yapılıyor.

-Örgütleri temsilcilerine ve hak savunucularına uygulanan baskıcı önlemlerin durdurulması, süreçlere aktif katılımlarının sağlanması,

-Kürt kadınlara, mülteci ve sığınmacı kadınlara uygulanan eşitsizliklerin ortadan kaldırılması,

– Kalıp yargılara ve ayrımcı söylemlere son verilmesi,

-Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin durdurulması için Ulusal Eylem Planının uygulanması, gerekli yasal düzenlemenin yapılması, destek hizmetlerinin düzenlenmesi, farklı dillerde de hizmet verebilen acil telefon hattı kurulması,

– Kürtajın 10 haftaya kadar, tecavüz durumunda 20 haftaya kadar yapılabilmesinin sadece hamile kadının kararına bağlı olması yönünde yasal düzenleme yapılması,

– Sözde namus adına işlenen cinayetlerin yeterli şekilde cezalandırılması, kadın intiharlarının ve kazalarının etkin soruşturulması,

– Evliliklerin resmi olarak gerçekleşmesi ve kayda alınması gerektiğini vurgulandı.